Tuesday, March 23, 2010

Kem Anak Soleh berjalan lancar

Alhamdulillah, MMPG telah terpilih menjadi tuan rumah untuk Kem Anak Soleh.Program yang bermula pada 12hb sehingga 14hb March,baru-baru ini.Untuk makluman,kem ini juga diadakan serentak di 4 buah lagi Maktab Mahmud yang lain iaitu MM Sik, MM Baling, MM langkawi dan MM Bandar Baru.Jumlah peserta yang mendaftar diri di MMPG sebanyak 230 orang peserta. Kem tersebut merupakan anjuran Pembangunan Insan.Kem tersebut dikendalikan oleh 5 orang urusetia dan 23 orang fasililator.masa perasmian
Antara wajah-wajah ceria peserta kemCeramah Slot 1 oleh Ustaz Salim,salah seorang tenaga pengajar MMPGCeramah Slot 1 oleh Ustaz Lotfi, "Smart Solat"Slot Ceramah 3, Sir Majdi.